Eroare
  • Eroare la încărcarea datelor.
Statutul centrului
Joi, 02 Iulie 2009 01:42
Table of contents
« Anterior All Pages Următor »

Capitolul I: Denumirea, sediul şi forma juridică

Art. 1: Obiectivul se numeşte Centrul Social – Cultural „ Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” şi este situat în incinta Mânăstirii Cernica din comuna Cernica, judeţul Ilfov.

Art. 2: Centrul Social – Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” este organizat ca subunitate a Arhiepiscopiei Bucureştilor, fără personalitate juridică, non profit, desfăşurându-şi activitatea pe principiul fundaţiilor în sensul şi în conformitate cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Regulamentul pentru administrarea averilor bisericeşti, precum şi cu legile române şi prezentul statut.

Capitolul II: Scop, obiective şi mijloace

Art. 3: Centrul Social – Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” desfăşoară activităţi social – caritabile şi pastoral – educative, în vederea sprijinirii persoanelor aflate în situaţii de dificultate din motive sociale, spirituale şi medicale, a tinerilor cu o înzestrare intelectuală şi spirituală deosebită, serveşte, între altele, drept casă de oaspeţi pentru invitaţii Patriarhiei Române şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor la diferite evenimente cu caracter naţional şi internaţional, precum şi ca sediu pentru asociaţii şi fundaţii ce funcţionează cu binecuvântarea Patriarhiei Române şi a Sfântului Sinod, dar poate desfăşura şi activităţi ce au ca scop obţinerea de venituri pentru autofinanţarea activităţilor proprii şi sprijinirea activităţilor cultural – misionare şi spiritual – sociale ale Mânăstirii Cernica, Patriarhiei Române şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Art. 4: Obiectivele Centrul Social – Cultural „ Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” sunt următoarele:
a)    Studii de analiză a stării religios – morale şi sociale a comunităţii;
b)    Cunoaşterea spiritualităţii ortodoxe, în dialog teologic naţional şi internaţional;
c)    Promovarea dialogului dintre teologie şi cultură, credinţă şi ştiinţă, rugăciune şi artă;
d)    Promovarea activităţii pastoral – filantropice a Bisericii Ortodoxe în societatea românească;
e)    Programe de pregătire a tinerilor pentru viaţa de familie, evaluarea stabilităţii familiale, identificarea şi combaterea factorilor distructivi ai familiei creştine, prevenirea şi combaterea conflictelor familiale;
f)    Studii de analiză a fenomenului emigraţiei şi programe de pastoraţie a emigranţilor;
g)    Programe educative de prevenire şi combatere a traficului şi consumului de droguri;
h)    Studii de analiză şi prognoză privind efectele secularizării
i)    Studii de identificare a cauzelor traficului de persoane şi programe de prevenire şi combatere a acestora;
j)    Organizarea de conferinţe, expoziţii şi întâlniri teologico-educaţionale, misionare, cultural-pastorale şi socio-medicale la nivel eparhial, naţional şi internaţional;
k)    Multiple activităţi pastoral-educative cu tineretul creştin din ţară şi străinătate;
l)    Rezolvarea unor cerinţe de cazare şi masă legate de oaspeţi, clerici şi mireni din România şi străinătate;
m)    Organizarea şi derularea de cursuri de limbi străine şi training-uri profesionale în colaborare cu instituţiile de specialitate, în cadrul proiectelor de reinserţie socială destinate tuturor categoriilor sociale;

Art. 5: Mijloacele folosite în realizarea obiectivelor Centrului Social-Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” sunt:
a)    organizarea de seminarii, colocvii, mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de actualitate, corespunzătoare obiectivelor prevăzute la art. 4,
b)    organizarea sau găzduirea de expoziţii cu caracter temporar sau permanent, inclusiv cu vânzare, ce prezintă specificul liturgic, artistic, cultural, literar al Ortodoxiei, precum şi dialogul cu alte confesiuni sau religii,
c)    organizarea de pelerinaje în ţară şi în străinătate,
d)    desfăşurarea unor activităţi comerciale, hoteliere, de cazare şi de masă, cu scopul autofinanţării şi al sprijinirii activităţilor culturale şi sociale ale Bisericii.

(Pagina 1 din 3)
 

Galerie de imagini

Ziarul Lumina - Actualitatea Socială

Parteneri